Aktulności

Zdięcia z uroczystości wykonali Jarosław Szczepaniak i Arkadiusz Cieslak pozostałe zdięcia w galeri


KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO 69 OWGP WYSTAWA OKRĘGOWA 14-15 XII 2019.


MISTRZOSTWO REGIONU VI GOŁĘBI DOROSŁYCH 2019 r.


MISTRZOSTWO OKRĘGU GOŁĘBI DOROSŁYCH I MŁODYCH 2019 r.


OPEN MŁODE PO 4 LOCIE


OPEN MŁODE PO 3 LOCIE


OPEN MŁODE PO 2 LOCIE


OPEN MŁODE PO 1 LOCIE


Uwaga!! Oddziały po weryfikacji prześlą je na adres henryk.walczak@wp.pl do 25.08.2019 r. Weryfikacja w Okręgu odbędzię się 29.08.2019r. o godz. 18.00 Ogrody Działkowe Sekcja 10 Starołęka ul;Sandomierska 32 przy pętli autobusowej.


ROŻDZIELNIK OBRĄCZEK OLIMPIJSKICH ODDZIAŁÓW W OKRĘGU POZNAŃ


OPEN PO 13 LOCIE


OPEN PO 12 LOCIE


MISTRZOSTWO PRESTIŻOWA OKRĘGU PO 2 LOCIE


OPEN PO 11 LOCIE


MISTRZOSTWO PRESTIŻOWA OKRĘGU PO 1 LOCIE


OPEN PO 10 LOCIE


OPEN PO 9 LOCIE


OPEN PO 8 LOCIE


OPEN PO 7 LOCIE


OPEN PO 6 LOCIE


OPEN PO 5 LOCIE


OPEN PO 4 LOCIE


OPEN PO 3 LOCIE


OPEN PO 2 LOCIE 2 strony


OPEN PO 1 LOCIE 2 strony


WIELKANOC 2019


KOMUNIKAT 1/2019 Region VI


KOMUNIKAT 1/2019 ZG PZHGP


ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OKRĘGU POZNAŃ ODBĘDZIE SIĘ 31 MARCA 2019R O GODZ 10,00 W ŚWIETLICY OKRĘGU W PRZEŹMIROWIE PRZY UL;MAGAZYNOWEJ 25 W ZEBRANIU UDZIAŁ BIORĄ WYŁĄCZNIE DELEGACI.


WYNIKI OLIMPIADY POZNAŃ 2019


KOMUNIKAT 1/2019


CZŁONKOWIE HONOROWI KOBIETY DZIECI DO LAT 16 MAJĄ WSTĘP WOLNY. HONOROWI ZA OKAZANIEM LEGITYMACJI


REPREZENTACJA NA OLIMPIADĘ POZNAŃ 2019


BOŻE NARODZENIE 2018


INFORMUJEMY, ŻE Z PRZEPROWADZONEJ W NIEDZIELĘ 9 GRUDNIA AUKCJI, UZYSKALIŚMY KWOTĘ 8.560,00 ZŁ. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM I UCZESTNIKOM AUKCJI ZA ICH DOBRO. PIENIĄDZE ZOSTAŁY JUŻ PRZEKAZANE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM - PATRZ POPRZEDNI KOMUNIKAT.


AUKCJA CHARYTATYWNA "DAR SERCA" 9 GRUDNIA 2018, GODZ. 11.00

TEGOROCZNA AUKCJA "DAR SERCA" JEST JUŻ TRZECIĄ Z KOLEI - MOŻNA WIĘC POWIEDZIEĆ, ŻE DZIAŁANIE DOBROCZYNNE STAJE SIĘ TRADYCJĄ WPISANĄ W HARMONOGRAM WYSTAW OKRĘGU POZNAŃ P.Z.H.G.P.W TYM ROKU BENEFICJENTAMI AUKCJI BĘDĄ DZIECI Z DOMU DZIECKA W SZAMOTUŁACH ORAZ DWIE PANIE - REGINA I JEJ CÓRKA ALDONA, OBIE SCHOROWANE I DOŚWIADCZONE PRZEZ LOS.PODOBNIE JAK TO BYŁO W LATACH MINIONYCH, TAK I W TYM ROKU NA LICYTACJĘ TRAFIŁO OKOŁO CZTERDZIEŚCI ZNAKOMITYCH PTAKÓW OD CZOŁOWYCH HODOWCÓW - RÓWNIEŻ Z ZAGRANICY. GORĄCO ZACHĘCAMY WSZYSTKICH KOLEGÓW HODOWCÓW DO CZYNNEGO WŁĄCZENIA SIĘ W TEN SZCZYTNY CEL - DO ZOBACZENIA W NIEDZIELĘ 9 GRUDNIA (GODZINA 11.00)


INTERPRETACJA DYREKTORIATU FCI DOTYCZY WYSTAW


MISTRZOSTWO POLSKI 2018 KAT A KAT B KAT C KAT M KAT MPM KAT GMP


RGULAMIN O MP 2018


WYSTAWA OKRĘGOWA

W DNIACH 8 - 9 GRUDNIA 2018 R. ODBĘDZIE SIĘ WYSTAWA OKRĘGOWA OKRĘGU POZNAŃ.MIEJSCE WYSTAWY - JAK W ROKU UBIEGŁYM - SALA GIMNASTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZEŹMIEROWIE, PRZY UL. KOŚCIELNEJ 46/48.SERDECZNIE ZAPRASZAMY HODOWCÓW I SYMPATYKÓW.SZCZEGÓŁY W PONIŻSZYM ZAŁĄCZNIKU.


WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA O MISTRZOSTWO REGIONU VI 2018r. DODAN0 MŁODE.


WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA O OKRĘGU POZNAŃ 2018r.


Open po 4 locie 2018r. Zostaniewyliczone wyliczone zgodnie z komunikatem 1 /2018r.Z4 pierwszych odbytych lotów z list Oddziałowych


Wyniki Okręg 2018


Open po 3 locie 2018r.


Open po 2 locie 2018r.


Open po 1 locie 2018r.


Zgodnie z nowym regulaminem lotowym lotniki Kat.A 3 konk Kat B.3 konk Kat C.3konk Kat D.9 konk MISTRZOSTWO Kat A.6 gołębi po 3 konk Kat B.5gołębi po 3 konk Kat C.4 gołębie po 3 konk Kat D.A+B+C Kat M.3 goębie po 2 konk k


MISTRZOSTWO PRESTIŻOWE


Open po 13 locie 2018r.


Open po 12 locie 2018r.


Open po 11 locie 2018r.


Open po 10 locie 2018r.


Open po 9 locie 2018r.


UWAGA!!! ZE WZGLĘDU NA ZMIENIAJĄCE SIĘ WARUNKI ATMOSFERYCZNE LOT ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTE KOSZOWANIE W CZWARTEK DO GODZINY 21,00


Open po 8 locie 2018r.


Open po 7 locie 2018r.


Open po 6 locie 2018r.


UWAGA!! ODDZIAŁY BIORĄCE UDZIAŁ W LOCIE BRUKSELA ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZGŁOSZENIA D016,06,2018R ILOŚĆGPŁĘBI NA TEN LOT OPŁATA 50 GR OD GOŁĘBIA ZGŁOSZENIE KIEROWAĆ DO SEKRETARZA DARIUSZA NAPIERAŁY. PRZYPOMINAMY ODDZIAŁOM O PRZESYŁANIU LIST KONKURSOWYCH DO 20 DNI OD ODBYTEGO LOT OKRĘG MA OBOWIĄZEK W CIĄGU 21 DNI PRZEKAZAĆ DO ZARZĄDU GŁÓWNEGO.


Open po 5 locie 2018r.


Open po 4 locie 2018r.


Open po 3 locie 2018r.


Open po 2 locie 2018r.


Open po 1 locie 2018r.


LOT Z BRUKSELI LOTEM WOLNOŚCI


KOMUNIKAT REGION VI


WIELKANOC 2018


ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OKRĘGU POZNAŃ ODBĘDZIE SIĘ 25.03.2018 R O GODZINIE 10,00 W SIEDZIBIE OKRĘGU W PRZEŹMIEROWIE PRZY UL MAGAZYNOWEJ 25.W ZEBRANIU UDZIAŁ BIORĄ WYŁĄCZNIE DELEGACI . OBECNOŚĆ DELEGATÓW OBOWIĄZKOWA .


REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA DERBY MŁODTCH 2019 r.


Komunikat 1/2018r.


Zarząd Okręgu Składa Serdeczne Gratulacje Prezesowi Oddziału 0285 Poznań Za Zdobycie 1 Miejsca W Konkursie Prezes Na Medal

Do Gratulacji Dołączył Się Kol.Marek Rzepka Fundując Zwycięzcy Nagrodę


BOŻE NARODZENIE 2017

BOŻE NARODZENIE 2017


AUKCJA CHARYTATYWNA DLA ANI I PAWŁA

W TYM ROKU, PRZY OKAZJI WYSTAWY OKRĘGOWEJ, W NIEDZIELĘ, DN. 17.12.2017 O GODZ. 11-TEJ, ODBĘDZIE SIĘ AUKCJA CHARYTATYWNA. POZYSKANE PIENIĄDZE Z LICYTACJI WYBITNYCH GOŁĘBI PRZEZNACZONE BĘDĄ W CAŁOŚCI DLA ANI RURAK I PAWŁA SKRZYPCZYKA. ZACHĘCAMY WSZYSTKICH KOLEGÓW HODOWCÓW DO CZYNNEGO WŁĄCZENIA SIĘ W TEN SZCZYTNY CEL.


95-LECIE SEKCJI ŚRODA WIELKOPOLSKA


90-LECIE SEKCJI GRODZISK WIELKOWOLSKI


WYNIKI REGION VI 2017


WYNIKI OKRĘG 2017


DELEGACJA OKRĘGU GÓRA ŚW ANNY


OKRĘGOWA WYSTAWA 2017


OPEN PO 4 LOCIE MŁODE


OPEN PO 3 LOCIE MŁODE


OPEN PO 2 LOCIE MŁODE


OPEN PO 1 LOCIE MŁODE


L KONK BRUKSELA OKRĘG POZNAŃ


MISTRZOSTWO PRESYIZE TYPOWANE


OPEN PO 13 LOCIE


UWAGA

W czwartek 27,07,2017r w Grodzisku WKP ul Kościańska Oczyszczalnia Ścieków odbędzie się koszowanie na lot Bruksela Oddziały Poznań Mosina Szamotuły Słupca Koszują od 19,30 do 20,30 .


Hodowla gołębi pocztowych może być naprawdę pasjonująca!

Wywiad z Januszem Zarzyńskim dla Polskie Radio Poznań.


OPEN PO 12 LOCIE


OPEN PO 11 LOCIE
OPEN PO 10 LOCIE


OPEN PO 9 LOCIE


OPEN PO 8 LOCIE


OPEN PO 7 LOCIE


OPEN PO 6 LOCIE


OPEN PO 5 LOCIE


OPEN PO 4 LOCIE


OPEN PO 3 LOCIE


OPEN PO 2 LOCIE


OPEN PO 1 LOCIE


UWAGA Zarządy Oddziałów biorących udział w locie Bruksela zgoszą i uiszczą opłatę po 2 zł od gołębia do 15,06 2017 r do Okręgu. Okręg do 20,06 2017 przekaże ilość gołędi i pieniądze do Zarządu Głównego. Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę w locie Bruksela.

K


KOMUNIKAT 1 2017r


WIELKANOC


ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OKRĘGU POZNAŃ ODBĘDZIE SIĘ 26 MARCA 2017 0 GODZINIE10,00. W SIEDZIBIE OKRĘGU W PRZEŹMIEROWIE PRZY ULICY MAGAZYNOWA 25. W ZEBRANIU UDZIAŁ BIORĄ WYŁĄCZNIE DELEGACI.


REGULAMIN MISTRZOSTWA OKRĘGU POZNAŃ 2017


UCHWAŁA 74.Proszę zwrócić uwagę na RODZIAŁ II.PKT6.


FINAŁ AUKCJI CHARYTATYWNEJ "DLA JAKUBA"

Z zadowoleniem informujemy, że w środę, 11 stycznia, Kuba Siemkowicz otrzymał wózek-windę. Zakup został w całości sfinansowany ze środków zebranych podczas aukcji charytatywnej w czasie trwania Wystawy Okręgowej w Przeźmierowie.


Boże Narodzenie 2016


REPREZENTACJA OKRĘGU POZNAŃ NA 67 OGÓLNOPOLSKĄ WYSTAWĘ 2017.


AUKCJA CHARYTATYWNA DLA JAKUBA


UWAGA  Niedziela 18-12-2016 o godzinie 10.30 odbędzie się aukcja charytatywna. Gołębie na ten cel podarowali: Erhard Richter , Kręc Marcin, Zarzyński Janusz, Szczepaniak Jarosław Zenon, Kowalczyk Tadeusz, Kulterman Andrzej, Rożak Włodzimierz,Pawłowski Krzysztof, Janikowski Maciej, Hertmanowski Zbigniew, Roguski Maciej, Szaranek Paweł, Cichy Roman, Wojtkowiak J, Wajman Zbigniew, Machajewski Michał, Mączyński Bronisław, Górka Henryk , Pawlak Marian, Maćkowiak-Klamecki, Marchewka Tomasz, Budny Krzysztof, Sobkowiak Włodzimierz, Popiół Janusz .AUKCJA CHARYTATYWNA "DLA JAKUBA"


GALERIA ZDIĘĆ Z WRĘCZANIA PUCHARÓW MISTRZOM OKRĘGU.


WYSTAWA OKRĘGOWA 2016


WYNIKI REGION VI 2016


Firma Coba Diagnostyka zaprasza hodowców na spotkanie. Temat: "Diagnostyka chorób oraz profilaktyka w hodowli gołębi pocztowych. Prezentacja wniosków na podstawie obserwacji własnego gołębnika doświadczalnego oraz hodowli i naszych klientów z całej Polski".Firma Coba Diagnostyka nie prowadzi żadnych preparatów.Spotkanie odbędzie się w siedzibie Okręgowej(ul. Magazynowa 25, Przeźmierowo) w sobotę 22 października 2016 r. o godzinie 10.00 Zarząd Okręgu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych hodowców.


WYNIKI OKRĘG 2016


Open młode po 4 locie


UWAGA! Weryfikacja wyników młodych i Supermistrzostwo Okręgu odbędzie się 29.09.16 o godz 18:00 w siedzibie Sekcji 10 Starołęka-Działki Euro 2012.


Open młode po 3 locie


Open młode po 2 locie


Open młode po 1 locie


UWAGA ! WERYFIKACJA WYNIKÓW OKRĘGU POZNAŃ ODBĘDZIE SIĘ 30 VIII O GODZ 18 SIEDZIBIE SEKCJI STAROŁĘKA UL SANDOMIERSKA-PĘTLA AUTOBUSOWA GARASZEWO.


Open po 13 locie


Open po 12 locie


Open po 11 locie


Open po 10 locie


Open po 9 locie


Open po 8 locie


Open po 7 locie


Open po 6 locie


0pen po 5 locie


Open po 4 locie


Open po 3 locie


Open po 2 locie


Open po 1 locie


KOMUNIKAT 2 2016r.


ŻYCZENIA WIELKANOCNE


INTERMISTRZOSTWO. MISTRZOSTWO CZŁONKÓW HONOROWYCH OKRĘG POZNAŃ


ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OKRĘGU POZNAŃ ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 MARCA O GODZINIE 10.00 W SIEDZIBIE OKRĘGU, W PRZEŹMIEROWIE PRZY ULICY MAGAZYNOWEJ 25.W ZEBRANIU UDZIAŁ BIORĄ WYŁĄCZNIE DELEGACI.


KOMUNIKAT 1 2016r.


DZIESIĄTA ROCZNICY KATASTROFY KATOWICE


WYSTAWA OKRĘGOWA

ZDJĘCIA Z WYSTAWY OKRĘGOWEJ 2015
REPREZENTACJA OKRĘGU POZNAŃ NA 66 OGÓLNOPOLSKĄ WYSTAW 2016 R.


REGULAMIN MISTRZOSTWA OKRĘGU POZNAŃ 2016


UROCZYSTE OTWARCIE SIEDZIBY OKRĘGU


reszta zdięć w galeri


Mistrzowie Regionu VI


GMP na 2016 r.


Mistrzostwo Polski w Kategoriach na 2016r.


Mistrzostwo Polski gołębi młodych 2016 r.


UWAGA ZMIANA TERMINU WWYSTAWY OKRĘGOWEJ 2015 !!!!!!!!!!


Wyniki Region VI 2015


Wyniki Okręg 2015


Open Młoda po 4


Open Młoda po 3


Open Młoda po 2


Open Młoda po 1


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY LOTÓW KONKURSOWYCH GOŁĘBI MŁODYCH

W OPARCIU O PROGNOZĘ DŁUGOTERMINOWĄ IMGW PRZEWIDUJACĄ FALĘ EKSTREMALNYCH UPAŁÓW PRZEZ NAJBLIŻSZE 10 DNI, ZARZĄD OKRĘGU POZNAŃ SUGERUJE ODDZIAŁOM PRZESUNIĘCIE O TYDZIEŃ PIERWSZEGO LOTU KONKURSOWEGO.


WERYFIKACJA WYNIKÓW 2015


REGULAMIN MISTRZOSTWA OKRĘGU POZNAŃ


Open po 13 Locie


Open po 12 Locie


Open po 11 Locie


27.06.2015r w siedzibie Okręgu Poznań odbyło się uroczyste zebranie na którym uhonorowano hodowców odznaczeniami.Odznaczenia Honorowego Hodowcy PZHGP otrzymali Maśnica Zygmunt,Zarzyński Janusz, Szczeciński Marian,Walczak Henryk,Maj Mieczysław,Szamburski Ignacy,Kusior Henryk,Cielecki Andrzej,Waliszak Tadeusz,Waliczak Tadeusz,Filipiak Leszek,Zaraś Józef,Nowak Hieronim. Za Wybitne Osiągnięcia PZHGP Krzyżaniak Jan Złote Odznaki PZHGP Zacholski Stanisław,Szymczak Przemysław.Kujawa Kazimierz.


  


Open po 10 Locie


Open po 9 Locie


Open po 8 Locie


Open po 7 Locie


Open po 6 Locie


Open po 5 Locie


Open po 4 Locie


Open po 3 Locie


Open po 2 Locie


Loty Okrgowe

Uwaga!!!
1. Lot 27.06.15r Ede I
2. Lot 11.07.15r Ede II
3. Lot 27.07.15r Dunkierka
Są lotami okręgowymi zaliczanymi do GMP.
Dunkierka jest podzielona na dwie strefy
- I strefa do 1000 km.
-II strefa powyżej 1000 km.
Przypominamy Oddziałom Szamotuły, Nowy Tomyśl II i Mosina o obowiązku przesyłania protokołów odlotu i list konkursowych w ciągu dwóch tygodni od daty lotu na adres: henryk.walczak@wp.pl      


Open po 1 Locie


ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE REGIONU POZNAŃ


ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OKRĘGU POZNAŃ - 29.03.2015 W PRZEŹMIEROWIE


Komunikat Zarządu Okręgu 1/2015


Komunikat Zarządu Głównego


UWAGA ! Aktualne protokoły obowiązujące w Okręgu dla Sekcji i Oddziałów w dziale Formularze


BOŻE NARODZENIE 2014Wyjazd na Ogólnopolską  Wystawę   ,,Kielce 2014,,             
Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny 
Tel. 504026327
 
 
                                                                                                                      


Jubileusz 90lecia Okręgu Poznań


Wystawa Okręgowa 2014


MISTRZOSTWO REGIONU 2014


MISTRZOSTWO OKĘGU 2014


Zdjęcia Dunkierka


Open młode po 4 locie


Open po 13 locie


Open młode po 2 locie


Open młode po 1 locie


Open po 12 locie


Open po 11 locie


Open po 10 locie


Open po 9 locie


Dunkierka


Open po 8 locie


Open po 7 locie


Open po 6 locie


Komunikat Zarządu GłównegoOpen po 5 locie


Open po 4 locie


Open po 3 locie


Open po 2 locie


Open po 1 locie


Komunikat nr 1/2014 Zarządu Regionu VI


Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych członkom Okręgu Poznań życzy Zarząd Okręgu! 


Z GŁĘBOKIM SMUTKIEM ZAWIADAMIAMY, ŻE ZMARŁ NASZ KOLEGA, STANISŁAW PAZOŁA - VICE PREZES D.S. FINANSOWYCH ZARZĄDU OKRĘGU POZNAŃ.RODZINIE I PRZYJACIOŁOM ŚW. PAMIĘCI STANISŁAWA, SKŁADAMY WYRAZY WSPÓŁCZUCIA. ZARZĄD OKRĘGU POZNAŃ


Komunikat 2/2014

30 marca 2014 r, w Domu Kultury ''Krąg'' w Poznaniu ul; Dmowskiego odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze o godz 10. Plan zebrania zgodny ze statutem PZHGP, obecność Delegatów obowiązkowa 
                                                                        

                                      Za Zarząd

  
                               Prezes
                                         Sekretarz
                           J. Zarzyński                                      D. Napierała


Komunikat 1/2014


Zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w Nowym Roku 2014 życzy Zarząd Okręgu. 


Wystawa Okręgowa 2013


WYNIKI OKRĘGU 2013


Wyniki Region VI 2013


Mistrzostwo Okręgu Open mtode po 4 Locie


Mistrzostwo Okręgu Gołębi Rocznych Z Całości

4gołębie roczne z największą ilością konkursów i punktów, o kolejności decyduje największa ilość punktów.


WERYFIKACJA WYNIKÓW OKRĘGOWYCH 2013 R

W dniu 29-08-13r.odbędzie się zebranie wyników wszystkich  kategoriach. Datę weryfikacji wszystkich materiałów lotowych ustalimy na spotkaniu.Maraton po 2 locie


Mistrzostwo Okręgu Open po 14 Locie


Maraton po 1 locie


KOMUNIKAT 1/13


KOMUNIKAT 2/13


Witamy na oficjalnej stronie internetowej PZHGP Okręg Poznań.

Adres strony internetowej to: pzhgppoznan.pl

Adres strony można wpisywać bezpośrednio w pasek adresowy przeglądarki internetowej - nie ma potrzeby wpisywania frazy "www" przed tym adresem.